REGULAMIN


Portal "Aktivlife.eu" - PRESS NEWS zwany w dalszej części Regulaminu Portalem, jest portalem internetowym należącym do firmy Joanna Klimczak - "Aktivlife.eu" z siedzibą w Warszawie.

1. Korzystanie z Portalu

  • Korzystanie z portalu jest bezpłatne
  • Portal jest skierowany do osób zainteresowanych codziennymi wydarzeniami z kraju i ze świata
  • Portal dostępny jest dla każdego użytkownika internetu
  • Korzystając z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.


2. Odpowiedzialność:

Aktivlife.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
  • Informacje publikowane w Portalu pochodzą z wiarygodnych, sprawdzonych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy Aktivlife.eu są rzetelne.
  • Aktivlife.eu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
  • Prezentowane w Portalu poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów, nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

3.Prawa autorskie

Aktivlife.eu oferując użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Aktivlife.eu informuje, że Portal zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

Wykorzystywanie treści Portalu w celach zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych odbywać się może za pisemną zgodą Aktivlife.eu

Aktivlife.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu.

Aktivlife.eu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.

Redakcja
Aktivlife.eu - PRESS NEWS

Copyright © Aktivlife.eu - PRESS NEWS 2010. Wszystkie zawarte na stronie materiały chronione są prawami autorskimi.
Kopiowanie bądź rozpowszechnianie w całości lub fragmentach bez zgody redakcji jest zabronione.