REDAKCJA
Aktivlife.eu

04-730
Warszawa

Al. Dzieci Polskich 65A
www.aktivlife.eu

DYREKTOR GENERALNY
Joanna
Klimczak


REDAKTOR NACZELNY
Andrzej
Nowakowski

a.nowakowski@aster.pl

Piotr Ożadowicz
Dziennikarz

Marcin Bednarski
Dział informatyczny

Bartłomiej Bartosiński
Dział graficzny

WSPÓŁPRACOWNICY
Tadeusz Drozda
Stefan Jolski
Jacek Kałużny
Waldemar Kosiorek

Piotr Niewiadomski


Copyright © Aktivlife.eu - PRESS NEWS 2010. Wszystkie zawarte na stronie materiały chronione są prawami autorskimi.
Kopiowanie bądź rozpowszechnianie w całości lub fragmentach bez zgody redakcji jest zabronione.